ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • ΙΑΤΡΙΚΗ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ
  • ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ
  • ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • ΑΝΑΠΑΥΣΗ - ΥΠΝΟ
  • ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ